Ceník inzerce


KLUB DOMINO, DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA
Malé (ale naše) noviny www.dta.zde.cz denně aktualizované zpravodajství o dětech, pro děti
a připravovaném s dětmi. Oslovují skupinu dětí a mládeže ve věku 10 - 16 let. Mezi pravidelné čtenáře patří i řada pedagogů, knihovníků a organizátorů volnočasových aktivit.
Sítí regionálních zpravodajů pokrývá Klub Domino, Dětská tisková agentura celé území České republiky. Internetové RADIO DOMINO www.radiodomino.cz vysílá nejen pro Českou republiku.

Reklama na webových stránkách - www.radiodomino.cz, www.dta.zde.cz.
Ceny jsou stanoveny buď za týden a nebo za měsíc (oproti týdenním úspora 15%)

Reklamní button 88 x 33 pixelů,
pravý sloupec

Hlavní strana: cena za týden 300,- Kč,
cena za měsíc 1020,- Kč -
Všechny strany serveru: cena za týden 400,- Kč,
cena za měsíc 1360,- Kč -
Všechny strany mimo hlavní: cena za týden 250,- Kč,
za měsíc 697,- Kč -

Reklamní plocha 125 x 125 pixelů,
levý či pravý sloupec

Hlavní strana: cena za týden 400,- Kč,
cena za měsíc 1360,- Kč -
Všechny strany serveru: cena za týden 500,- Kč,
cena za měsíc 1700,- Kč -
Všechny strany mimo hlavní: cena za týden 200,- Kč,
za měsíc 680,- Kč -

Reklamní plocha 468 x 60 pixelů,
střed stránky (nad prvním článkem)

Hlavní strana: cena za týden 1000,- Kč,
cena za měsíc 3400,- Kč -
Všechny strany serveru: cena za týden 2000,- Kč,
cena za měsíc 6800,- Kč -
Všechny strany mimo hlavní: cena za týden 600,- Kč,
za měsíc 2040,- Kč -

PR článek včetně 2 fotografií (obrázků),
Cena za výrobu a 14 dní uveřejnění 1000 Kč, další týden + 250,- Kč
Článek bude označen „placená inzerce“ nebo „PR článek“ a bude po celou dobu na prvním místě hlavní strany.

Reklama ve vysílání internetového rádia DOMINO
Rozhlasový reklamní spot v délce 10 - 30 vteřin. Může být zařazen do vysílání v jedné rubrice dle vašeho výběru nebo několikrát do celodenního vysílání. Základní doba vysílání je 14 dnů. Reklamní spot na přání vyrobíme nebo si ho objednavatel může dodat na zvukovém nosiči (CD, MD). Cena za 2 opakování v hodinovém pořadu (bez výroby spotu) – 2000 Kč.

Reklama na našich veřejných akcích
Pravidelně se u nás čtyřikrát týdně scházejí děti z blízkého i vzdáleného okolí, v našem sídle Na Nivách 314, Praha 4 pořádáme veřejné rozhlasové nahrávky, výstavy, koncerty, besedy. Vaše logo může zdobit stěny společenského sálu. Vaše propagační materiály mohou být ve stálé nabídce pro návštěvníky na stojanu u vchodu.
Základní cena 1000 Kč za měsíc

Sponzorování našich akcí
Umístění vašeho loga při našich akcích doporučujeme kombinovat s jejich sponzorováním. Zajistíte si tak účinnější propagaci. Sponzorovat je možné kroužky malých novinářů, výstavy mladých umělců, vysílání internetového Rádia Domino, stan na Bambiriádě, letní soustředění malých reportérů, vánoční besídky, dny otevřených dveří a další naše akce. Cena dohodou.

Mimořádné akce:
• Anketa ZLATÝ ÁMOS. Sponzorování této ankety vám zajistí propagaci především na základních a středních školách, stanete se partnery populární a sledované akce. Více informací na stránkách www.zlatyamos.zde.cz nebo při osobním jednání.

Kontakt:
Klub Domino, Dětská tisková agentura, občanské sdružení
Na Nivách 314, 141 00 Praha 4

Telefon: 241 484 321, mobil: 603 426 422
E-mail: dta@dta.cz
 
TOPlist